Taste Club International – nazwa persuasive essay outline examples handlowa należącą do grupy kapitałowej Idealink sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa

Idealink sp. z o.o.

ul. Łaska 39
98-220 Zduńska Wola


Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta Łodzi – Śródmieście XX Wydział Gospodarczy KRS: 0000408206, REGON: 101347903, NIP: 8291736424. Kapitał Zakładowy 142 000 PLN w całości opłacony.

Biuro operacyjne i obsługa klienta

Taste Club International

ul. Łaska 39
98-220 Zduńska Wola
(Galeria VENUS)

+48 792 262 626

Zapoznaj się z Regulaminem Programu Taste Club link

Szukaj restauracji

Karta Rabatowa!